Projekti Centra za žene Adela

Članice Centra za žene Adela od svog osnutka 2003. godine, provode razne aktivnosti i projekte kojima promiču kulturu nenasilja, te na taj način pridonose osvještavanju javnosti za problem obiteljskog i vršnjačkog nasilja u gradu Sisku i gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije. Također promičemo ravnopravnost spolova, te potičemo i organiziramo aktivnosti kojima doprinosimo konkurentnosti žena na tržištu rada.

Svi naši projekti i ativnosti rezultat su potrebe građanki i građana grada Siska i cijele Sisačko-moslavačke županije. 

Naši projekti:

  • Savjetovanjem protiv nasilja
  • SOS telefon za žrtve obiteljskog nasilja
  • Edukacija za rad na SOS telefonu
  • Tolerancija je moj izbor
  • Edukacijom do istine
  • Mene ne možete kupiti
  • Edukacija za stjecanje osnovnih znanja na računalu
  • Edukacija za samozapošljavanje žena
  • Sigurno mjesto
  • Zajedno možemo više
 
Savjetovanjem protiv nasilja
 
U uredu Centra za žene Adela djeluje savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja, u kojem socijalna radnica i odvjetnica pružaju besplatne savjete, a naše najčešće korisnice  su žene,  koje su  izložene obiteljskom nasilju, nasilju na radnom mjestu i sl. Stručnjakinje i educirane članice Centra omogućavaju žrtvama i osnaživanje na grupama samopomoći. U savjetovalištu svakoga utorka od 17:00 – 18:00 sati savjete  pruža socijalna radnica, a od 18:00 – 19:00 odvjetnica.
 
SOS telefon za žrtve obiteljskog nasilja
 
Nužnost otvaranja SOS telefona za žrtve obiteljskog nasilja leži u činjenici što je telefonski poziv najčešće i prvi korak kojega žrtva čini u traženju pomoći. Putem SOS telefona čija je linija otvorena 24 sata, žrtva može zatražiti bilo koju vrstu pomoći u bilo koje vrijeme. Korisnicama jamčimo diskreciju, te one ne moraju iznijeti osobne podatke ukoliko to ne žele. Putem SOS telefona pružamo savjete iz Obiteljskog zakona, Zakona o zaštitI od nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i sl. Na SOS telefonu dežuraju educirane članice Centra, a pomoć i podršku korisnice mogu dobiti i od socijalne radnice i odvjetnice.

Broj SOS telefona: 044/888 888

 
Edukacija za rad na SOS telefonu
 
Kako bismo podigle kvalitetu rada s žrtvama obiteljskog nasilja,  članice i volonterke Centra prolaze redovite edukacije. Jedna od njih je i  Edukacija za rad na SOS telefonu. Edukacija obuhvaća rad kroz radionice, kao i stažiranje na SOS telefonu, pod vodstvom iskusnih i stručnih trenerica Ženske grupe Korak Karlovac,  s dugogodišnjim iskustvom u radu.
 
Tolerancija je moj izbor
 
Projekt je naijenjen djeci I mladima kao prevencija vršnjačkog nasilja. Kroz edukativne radionice poučavamo ih nenasilnoj kulturi, te prihvaćanju tolerancije kao najviše vrijednosti zajedničkog života. Također vršimo i anketiranje djece i mladih s ciljem utvrđivanja stanja vršnjačkog nasilja kako bismo mogle prilagoditi svoje buduće aktivnosti.
 
Edukacijom do istine
 
Shvaćajući opasnost od trgovanja ljudskim bićima, te nastojeći djelovati preventivno, ovom edukacijom okupile smo novinare, policijske djelatnike, djelatnike Centara za socijalnu skrb i Domova zdravlja. Cilj edukacije je usklađivanje aktivnosti svih institucija koje se bave ovom problematikom, a zbog lakšeg prepoznavanja žrtve i počinitelja.
 
Mene ne možete kupiti
 
Zbog činjenice da mladi koji žive u pograničnom području često svoje slobodno vrijeme provode u Bosni i Hercegovini, te zbog visoke stope nezaposlenosti i sami mogu postati žrtvama trgovine ljudskim bićima, projekt se nametnuo kao potreba. Isto tako istraživanja koja smo proveli upravo na ovom području, pokazala su kako niti mladi, niti njihovi roditelji ne posjeduju dovoljno znanja na navedenu temu. Stoga smo kroz ovu edukaciju poučile malde  o opasnostima koje se kriju iza privlačnih oglasa i prmamljivih ponuda za posao.
 
Edukacija za stjecanje osnovnih znanja na računalu
 
Podaci o stopi nezaposlenost pokazuju kako je 61,58% žena u ukupnom udjelu nezaposlenih. Kako su one često loših materijalnih prilika, u Centru za žene Adela organiziramo za njih besplatne edukacije za stjecanje osnovnih znanja na računalu, kako bismo im na taj način pomogle da postanu konkurentije na tržištu rada.
 
Edukacija za samozapošljavanje žena
 
Kako su mnoge žene nezaposlene ili nezadovoljne svojim poslom, ženama smo omogućile da kroz našu edukaciju steknu osnovna znanaj koja će im pomoći pri pokretanju vlastitog posla. Za naše korisnice ova edukacija bila je besplatna.

 

Sigurno mjesto

Projekt  “Sigurno mjesto” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) te slijedeće partnerske organizacije:  S.O.S. telefon - poziv u pomoć (Virovitica) , Centar za žene Adela (Sisak) I Centar za podršku I razvoj civilnog društva  “Delfin” (Pakrac).  Projekt je osmišljen s ciljem jačanja uloge, kapaciteta I suradnje organizacija civilnog društva I lokalnih aktera u pružanju Inovativnih socijalnih usluga za žrtve rodno uvjetovanog nasilja u područjima od posebne državne skrbi, kroz edukaciju, umrežavanje te razvoj I implementaciju minimalnih standarda u radu sa žrtvama rodnouvjetovanog nasilja.  Kroz uspostavljanje neformalne mreže, dodatne profesionalne I specijalizirane edukacije I jačanje suradnje sa srodnim organizacijama civilnog društva I lokalnim akterima, razvijati ćemo njihove organizacijske kapacitete te utjecati na veću efikasnost u svakodnevnom radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.  Također, unaprijediti će se kapaciteti potrebni za implementaciju modela dobre prakse iz regije i Europe. Ovim projektom educirati će se I veliki broj mladih o problematici rodno uvjetovanog nasilja kroz radionice I predavanja te promicati volonterski rad. Kroz postojanje web stranice “Sigurnomjesto” namjenjene ženama žrtvama svih oblika nasilja te organizacijama civilnog društva I institucijama omogućit iće se brz I jednostavan pristup informacijama te unaprjediti suradnja svih relevantnih aktera u suzbijanju nasilja nad ženama.  Project  financijski podržava Europska unija.

Zajedno možemo više

Projekt „Zajedno možemo više!“ provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugomsudaca za mladež,obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež(Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Cilj projekta je unaprijediti učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva (OCD)u pružanju specifičnih socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje kroz aktivnosti usmjerene na poticanje suradnje OCD-ai lokalnih vlasti u planiranju i pružanju socijalnih usluga, jačanju kapaciteta i sposobnosti OCD-a za pružanje specifičnih socijalnih usluga kroz specijaliziranu edukaciju, umrežavanje i razvoj volonterskih programate unaprjeđenje i razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje.

Ukupna vrijednost projekta je 664.419,35 HRK , a razdoblje provedbe je od 29.12.2014. do 28.02.2016.


Ispis   E-mail