O Adeli

Ispis

Centar za žene Adela osnovan je 2003. godine s ciljem ekonomskog osnaživanja žena kao i pružanja pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja.

Cilj Udruge u skladu sa Statutom  zaštita je i promocija ljudskih prava građana i građanki Sisačko-moslavačke županije i ostalih ljudi koji se nalaze na području Sisačko-moslavačke županije, a u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Općom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, sve u cilju unapređenja kvalitete života i razvoja civilnog društva.

U svrhu ostvarivanja ciljeva, Centar obavlja sljedeće aktivnosti:

 

 

Od samog osnutka Centra za žene Adela, 2003. godine, otvoreno je savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja. Od veljače 2006. otvoren je SOS telefon za žrtve obiteljskog nasilja, koji radi 24 sata dnevno. Do otvaranja Tajnog skloništa, 1. srpnja 2008. godine žene žrtve obiteljskog nasilja kojima je bio ugrožen život nismo bili u mogućnosti potpuno zaštiti.

Članice Centra za žene Adela su krajem 2005. godine organizirale potpisivanje peticije za otvaranjem istog. Peticija je uručena Gradonačelniku grada Siska te Županici Sisačko-moslavačke županije. Po dobivanju podrške od navedenih lokalnih vlasti pronašle smo odgovarajući objekt, te s vlasnicima sklopile ugovor o najmu, osigurale sredstva za plaćanje najma od strane Grada Siska, te financijsku potporu od strane Sisačko-moslavačke županije. Od pokretanja akcija za otvaranje tajnog skloništa javnost smo senzibilizirale letcima, plakatima, radio emisijama na lokalnim radio postajama, te brojnim uličnima akcijama.

Osim projekta Tajnog skloništa, Centar za žene Adela I ostalim svojim projektima nastojao je promijeniti svijest javnosti o nasilju.

Kroz brojne projekte pomažemo građankama i građanim Sisačko-moslavačke županije:

Tijekom godine organiziramo ulične akcije na kojima nastojimo letcima, plakatima i brošurama mijenjati svijest građana i građanki kada je u pitanju obiteljsko nasilje. Redovitim objavama putem lokalnih radio postaja i novina također senzibiliziramo javnost za navedenu problematiku.

Sve naše aktivnosti od samog osnutka kao i one koje nam predstoje izraz su potreba građanki i građana Sisačko-moslavačke županije.