Druga grupa polaznica ECDL edukacije

Kreirano Ponedjeljak, 02 Veljača 2015

Projekt "Work is the Key" ("Posao je ključ") kojemu je cilj jačanje i zapošljavanje žena žrtava nasilja uspješno se provodi i u Sisačko-moslavačkoj županiji, a jedan od šest partnera je i Centar za žene Adela.
Sredinom siječnja prva grupa polaznica krenula je sa ECDL edukacijom, a upravo je i druga grupa polaznica projekta "Work is the key" krenula s izobrazbom.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., instrument pretpristupne pomoći.

Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Porin koja će projekt provoditi sa šest partnera (Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga za zaštitu obitelji, SOS telefon-Grad Rijeka, Centar za žene Adela, Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Rijeka) i jednim suradnikom (Primorsko-goranska županija).

Monday the 25th. Centar za žene Adela ..::.. izrada BIT centar d.o.o.
Template © themesbase | Themesbase