Započela edukacija u okviru projeta "Work is the Key" ("Posao je ključ")

Kreirano Petak, 23 Siječanj 2015

U okviru projekta "Work is the Key" ("Posao je ključ") kojemu je cilj jačanje i zapošljavanju žena žrtava nasilja, a provodi se u tri županije: Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Sisačko-moslavačka, započela je ECDL edukacija.

Prva grupa od 10 žena je uspješno krenula na edukaciju !

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., instrument pretpristupne pomoći.

Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Porin koja će projekt provoditi sa šest partnera (Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga za zaštitu obitelji, SOS telefon-Grad Rijeka, Centar za žene Adela, Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Rijeka) i jednim suradnikom (Primorsko-goranska županija).

 

Monday the 25th. Centar za žene Adela ..::.. izrada BIT centar d.o.o.
Template © themesbase | free drupal themes