Na edukaciji u Zagrebu

Kreirano Ponedjeljak, 08 Svibanj 2017

Članice našeg tima politologinja Slavica Bamburač i socijalna radnica Višnja Cikota sudjelovale su u radu okruglog stola u organizaciji Ministarstva pravosuđa, Samostalne služba za podršku žrtvama i svjedocima na temu „Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima“.

Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa drugu godinu za redom priprema natječaj za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnog društva u svrhu osiguravanja aktivnosti podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

Cilj okruglog stola je predstaviti zainteresiranim organizacijama civilnog društva predstojeći natječaj Ministarstva pravosuđa namijenjen financiranju programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2017. godini.

 

Opći cilj natječaja je osnažiti partnersku mrežu organizacija civilnog društva koje će pružati direktnu pomoć i podršku žrtvama i svjedocima u 12 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Osim neposrednog pružanja podrške žrtvama i svjedocima, izabrana partnerska mreža organizacija civilnog društva bit će zadužena za koordinaciju rada i podršku članicama mreže, edukaciju djelatnika i volontera koji će pružati podršku žrtvama i svjedocima, medijsku kampanju i promidžbu projektnih aktivnosti, kao i nadziranje provođenja projektnih aktivnosti.

 

Sunday the 23rd. Centar za žene Adela ..::.. izrada BIT centar d.o.o.
Template © themesbase | Themesbase